12 erős ima a felnőtt gyermekekért

Számtalan oka van annak, hogy miért szeretnél imádkozni a felnőtt gyermekeidért, és ezek az erőteljes imák a felnőtt gyermekekért nagyszerű példák arra, hogy milyen szavakat mondj a mennyei Atyánknak. A következő imádságok rengeteget segítenek ebben…
 
Isten kegyelmének elégséges imája
Drága Istenem, azért imádkozom, hogy isteni utad legyen gyermekem életében. Felnőttként vannak küzdelmek és nehézségek, amelyekkel szembenéz, és amelyekkel egész életében szembe fog nézni. Imádkozom, hogy megpróbáltatásaiban a Te kegyelmed elegendő legyen számára, mert a Te erőd az ő gyengeségében válik tökéletessé. Annál nagyobb örömmel dicsőítelek Téged gyengeségei miatt, hogy Krisztus ereje rajta nyugodjék. Működj benne, mindenható Atyám, hogy úgy éljen, mint annak a Királyságnak a polgára, amelyhez tartozik, és amelyet a Te életed és szereteted irányít. Tudom, hogy meghallod néped kiáltásait, és hogy a magad módján és a magad idejében jót teszel. Ámen.
 
Mindent megvalósító imádság
Mindenható Atyám, köszönöm neked, aki vagy. Köszönöm, hogy gyermekemmel voltál a kezdetektől fogva, a serdülőkoron keresztül egészen a felnőttkoráig. Imádkozom, hogy továbbra is Te legyél gyermekem életének ereje. A Te igéd azt hirdeti, hogy semmi sem lehetetlen Nálad, és imádkozom, hogy fiam soha ne éljen úgy, hogy ne legyél mellette. Kijelentem, hogy a Te világosságod továbbra is ragyogni fog rá élete végéig. Ámen.
 
Anyai öröm ima
Drága Jézusom, Megváltóm, a Te igéd kijelenti, hogy amikor egy asszony szül, szomorúsággal tölti el, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik többé a gyötrelmekre. Köszönöm, hogy annyi évvel ezelőtt megajándékoztál egy gyermekkel. Anyának lenni, a Te iránti szeretetem mellett, a legnagyobb öröm, amit valaha is ismertem. Most, hogy gyermekem készen áll arra, hogy saját gyermekei legyenek, kérlek, áldd meg családját boldogsággal, egészséggel és jóléttel. Mutasd meg neki, hogyan tanítsa meg gyermekeit arra, hogyan kell Téged szeretni és Hozzád ragaszkodni. Ámen.
 
Jövendőbeli házastárs imája
Könyörületes és irgalmas Atyám, imádkozom gyermekemért és gyermekem leendő házastársáért. A te igéd azt mondja, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és egyesül feleségével, és egy testté lesznek. Imádkozom, hogy amikor fiam házastársat választ, Te vezesd őt egy istenfélő, szerető, türelmes feleséghez. Kérlek, áldd meg gyermekem leendő házasságát, és segíts neki megtartani a szent házassági fogadalmat, úgy, hogy Te állj a házassága középpontjában. Ámen.
 
Járj Krisztussal ima
Istenem, Magasztos, köszönöm neked gyermekemet, aki most kezdi meg útját a felnőttkorba. Köszönöm, hogy ifjúkorában vezettél, amikor mindent megtettem, hogy megtanítsam őt arra, hogyan járjon Veled és hogyan szeressen Téged. Imádkozom, hogy továbbra is a Te képmásod szerint éljen, az általam tanított erkölcs által vezérelve, és törekedjen arra, hogy mindig közelebb kerüljön Hozzád. Kérlek, tartsd rajta a Te kezedet. Segíts neki felölteni Isten teljes fegyverzetét, hogy szilárdan meg tudjon állni az ördög ármányaival szemben, és hogy fel legyen övezve a Te igazságod övével. Bár fizikailag nem lehetek mindig gyermekemmel, imádkozom, hogy továbbra is vele légy, és tartsd őt közel hozzád mindenben, amit tesz. Ámen.
 
Hálaadó ima
Uram, hatalmas hatalmadban, köszönöm neked gyermekem ajándékát. Olyan büszkévé tett engem, és minden várakozásomat felülmúlta, amit valaha is a szülői szereppel szemben támasztottam. Köszönöm, hogy megáldottál egy olyan gyermekkel, aki tisztel és engedelmeskedik nekem. Az életem olyan teljes lett, mert itt vagy Te, az én Uram Jézusom, és itt van az én gyönyörű gyermekem. Most, hogy felnőtt, kérlek, segítsd, hogy egyenesen maradjon azon az úton, amelyre én tanítottam, tartsd őt közel Hozzád, és védd meg élete minden napján. Ámen.
 
Isteni Út imája
Mennyei Atyám, imádkozom felnőtt gyermekem életéért. Tudom, hogy sok mindent megtapasztalt már az életben, és megtanulta, hogyan boldoguljon egyedül. Imádkozom, hogy továbbra is Te legyél az iránytű gyermekem életében. Imádkozom, hogy továbbra is teljes szívéből bízzon Benned, és ne a saját értelmére támaszkodjon. Imádkozom, hogy minden útján téged ismerjen el. Kérlek, továbbra is irányítsd gyermekem útját, és tartsd őt közel hozzád. Ámen.
 
Anya hálája a Mestertervért ima
Atyám, csodálatos Teremtő, Te formáltad gyermekem belső részeit. Te kötötted össze őket méhemben. Dicsőítelek Téged, mert gyermekem félelmetes és csodálatos teremtés. Olyan lányoddal áldottál meg, aki folyamatosan arra törekszik, hogy jót tegyen nekem és saját családjának. Segítsd őt, hogy élete minden napján szilárdan álljon a hitben, rendíthetetlenül ragaszkodva a bibliai igazsághoz. Köszönöm Neked a fő tervedet, amelyet gyermekemmel készítettél, mert ő egy fény, amely világít e világ sötétségében. Ámen.
 
A Szentlélek temploma ima
Erő Istene, kérlek, legyen isteni utad felnőtt gyermekem életében. A társadalom sok hazugsággal táplálta gyermekemet arról, hogyan kellene élnünk, és arról, hogy mi az elfogadható. Tudom, hogy az egyetlen hang, ami számít, a Te hangod. Imádkozom, hogy a Te igéd továbbra is hangosan visszhangozzon gyermekem szívében, és elnyomja ennek a görbe és perverz nemzedéknek a zaját. Imádkozom, hogy gyermekem azon elv szerint éljen, hogy teste a Te Szentlelked temploma benne. Gyermekem nem az enyém, gyermekem nem az övé, hanem áron vették meg. Ezért kijelentem, hogy testével és mindenével, ami ő maga, Téged fog dicsőíteni. Ámen.
 
Védelmi ima
Jézus, királyok királya, Te vagy gyermekem pásztora. Örülök annak a tudatának, hogy gyermekem felnőttkorában sem fog semmiben sem szenvedni hiányt. Add, hogy zöld legelőkön feküdjön le. Vezesd őt csendes vizekhez. Ha elkóborol, vidd vissza biztonságba hozzád. Jézusom, tudom, hogy felnőtt korában küzdelmekkel és kihívásokkal kell szembenéznie, de tudom, hogy még a halál árnyékának völgyében sem fog félni a gonosztól, mert Te vele vagy. Öleld át és védd gyermekemet, drága Megváltóm, élete minden napján. Ámen.
 
Béke ima
Jézusom, békesség fejedelme, köszönöm, hogy meghallgattad azokat az imákat, amelyeket gyermekemért mondtál, mielőtt elérte volna a felnőttkort. Azért imádkoztam, hogy gyermekemet megtanítsd arra, hogyan kell Téged szeretni és a Te szavad szerint élni, hogy békessége legyen Benned. Most látom, hogy a békesség, amelyet gyermekemnek ígértél, nyilvánvaló az életében. Áldd meg őt továbbra is tökéletes békességeddel, és tartsd meg gondolatait Rád irányítva, bízva Benned minden időben és minden alkalommal. Köszönöm, hogy Te vagy a békesség felnőtt gyermekem életében. Ámen.
 
Jólét ima
Úr Jézus, kérlek, segítsd gyermekemet, hogy boldoguljon, és hogy gyermekeinek gyermekei is boldoguljanak. Kérlek, segítsd őt a karrierjében, hogy jól boldoguljon és előléptessék. Kérlek, segítsd unokáimat az iskolában, hogy sok barátjuk legyen, és jó jegyeket kapjanak. Kérlek, hozz örömet a háztartásukba, és óvd meg őket a tragédiáktól. Előre is köszönöm Neked, szent Úr Jézus, a természetfeletti növekedést családom életében. Jézus csodálatos nevében imádkozom. Ámen.
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn