Ima a Kimeríthetetlen Lelki Erőért

Jézus nem azért hagyott minket a földön, hogy a félelem, a rettegés vagy a kétségbeesés szellemével küzdjünk. Ehelyett az ő szent erejének, szeretetének és önfegyelmének áldását erőforrásként hozta el nekünk.

Pál meglepő részletességgel írja le ezt a titkos erőforrásunkat a következő imájában. Ez pedig nem más a leküzdhetetlen erő imája, és így szól:

” Imádkozom, hogy az Ő dicsőséges gazdagságából erősítsen meg engemet erővel az Ő Lelke által a bensőmben, hogy Krisztus lakjék a szívemben a hit által.

És imádkozom, hogy a szeretetben meggyökerezve és megerősödve erőt kapjak minden szenttel együtt, hogy megérthessem, milyen széles és hosszú, magas és mély a Krisztus szeretete, és megismerhessem ezt az ismeretet meghaladó szeretetet – hogy beteljesedhessek Isten egész teljességének mértékéig.

Annak pedig, aki mérhetetlenül többet tud tenni, mint amit kérünk vagy elképzelünk, a bennünk munkálkodó ereje szerint, neki legyen dicsőség az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át, mindörökkön örökké! Ámen.”

facts
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn